خداوند فرمود: اى موسى من مریض شدم

خداوند به حضرت موسى (علیه السلام) خطاب کرد:
اى موسى من مریض شدم ، چرا به عیادت من نیامدى ؟!
حضرت موسى (علیه السلام) عرض کرد:
پروردگارا مگر تو هم مریض مى شوى ؟!
خطاب رسید: آرى ، فلان بنده من ، دوست من ، در فلان جا مریض شده است به عیادتش نرفته اى ! به عیادت من نیامده اى .
سفارش دیگر خدا به موسى (علیه السلام)
خداوند به موسى (علیه السلام) فرمود: سفارش مرا در چهار چیز به خاطر بسپار:
1- تا ندیدى گناهانت آمرزیده است ، به عیوب دیگران مپرداز.
2- تا ندیدى گنجهاى من ته کشیده ، غم روزى مخور.
3- تا ندیدى ملک و سلطنت من زوال یافته به غیر من امیدوار مباش .
4- تا ندیدى شیطان مرده است ، از مکر او ایمن مباش .
حضرت موسى (علیه السلام) به خداوند عرض کرد: خدایا تو را کجا بیایم ؟
وحى آمد که مرا در نزد دل شکستگان پیدا کن.

/ 0 نظر / 4 بازدید