امید به کرم او داریم

مرحوم شهید دستغیب مى فرماید: اگر دیدى در رحمت باز نشد نا امید نشو بالاخره درى است که هیچ کس از آن ناامید نشده یکى از بزرگان مى گوید شیطان هم از این در آمد و محروم نرفت و آب باب و در ((اعتماد به کرم الهى)) الهى است .
من و شما که از شیطان پست تر نیستم ، چطور شیطان به کرم خدا تکیه کرد و از او خواست تا روز قیامت مهلتش بدهد من و تو هم بگوئیم پروردگار را اگر ما قابل مهمانى تو نیستیم ، لکن امید به کرمت داریم که ما را هم از جمله مهمانانت قرار دهى .

/ 0 نظر / 10 بازدید