روزمنو/خانه من/خانه تو

من دلم می خواهد

خانه ای داشته باشم پر دوست

کنج هر دیوارش

دوستهایم بنشینند آرام

گل بگو گل بشنو
هرکسی می خواهد

وارد خانه پر عشق و صفایم گردد

یک سبد بوی گل سرخ

به من هدیه کند
شرط وارد گشتن

شست و شوی دلهاست

شرط آن داشتن

یک دل بی رنگ و ریاست
بر درش برگ گلی می کوبم

روی آن با قلم سبز بهار

می نویسم ای یار
خانه ی ما اینجاست

/ 0 نظر / 12 بازدید