همه حروف اسماء الله است

حاکم جرجانى به اسناد خود از حضرت امیرالمؤ منین على (علیه السلام) روایت کرده که : مردى یهودى خدمت پیغمبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) رسید، عرض کرد:
فایده این حروف هجاء چیست ؟
حضرت نبى اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) به على (علیه السلام) فرمودند: جواب او را بده و دعا کردند الهم وفقه و سدده .
امیرالمؤ منین على (علیه السلام) فرمودند: هیچ حرفى نیست مگر اسمى از اسماء الله تعالى عزوجل باشد، آنگاه فرمودند:
الف : اسم الله که خدایى جز او نیست ، او همیشه زنده و قائم و تواناست .
ب : باقى پس از فناء خلق است .
ت : تواب و قبول کننده و توبه پذیر بندگان است .
ث : ثابت نگاهدارنده ایمان بندگان ثابت قدم است .
ج : جل ثناء جلالت قدر و قدوسیت او و اسماء بى حد است .
ح : حق و حى و حلیم است .
خ : خبیر و واقف و بینا و علیم است : ان الله خبیر بما تعملون .
بدرستى که خدا بر همه چیز دانا و بینا بر اعمال بندگان است .
د: دیان یوم الدین ، دین و قرض همه بندگان را خدا روز قیامت اداء مى کند، قرض همه بندگان در هر کدام رو باشد اداء کند.
ذ: ذو الجلال الاکرام است .
ر: رئوف و مهربان است .
ز: زین المعبودین ((افتخار بندگان)) است .
س : سمیع و بصیر، ((شنوا و بینا)) است .
ش : شکرپذیر بندگان مومن است .
ص : صادق در وعده و وعید است لا یخلف الله وعده .
ض : ضار و نافع است ، ضرر را دفع مى کند و نفع را مى رساند.
ط: طاهر و مطهر است به طهارت ذاتى و راستین و حقیقى .
ع : عالم به عباد و بندگان و مخلوق هر چیزى است .
غ : غیاث مستغیثین و پناه آورندگان در هر زمان و مکان است .
ک : کافى است براى همه ، در همه وقت و همه زمان که نظیر و شبیه و مثل و مانندى ندارد و نه زائیده شده و نه مى زاید.
ل : لطیف بر بندگان است به لطف خاص و الطاف خفیه .
م : مالک دنیا و آخرت است .
ن : نور آسمان و نور عرض و زمین و نور دل بندگان مومن است .
و: واحد صمد است که الله الصمد
ه : هادى خلق و مخلوق است که هو الذى خلق فهدى .
ل . لا مشدد در الله براى تاکید یگانگى است که شریک ندارد.
ى : ید الله باسط على خلق است که قدرت و قوت او به همه جا و همه کس ‍ در هر زمان و مکان احاطه علمى دارد.
باز پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم) در حق حضرت على (علیه السلام) دعا کردند.
پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمودند: یا على این سخنى بود که خداوند به این سخن راضى است به دنبال این سخن یهودى مسلمانان شد.

/ 0 نظر / 11 بازدید