شیطان

آیا میدانید اگر در حال حمل قرآن باشید


شیطان دچار درد شدید در سر میشودو باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند


و با خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود..


و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟؟؟؟


و آیا شما می دانید که هنگامی که می خواهید

این پیام را به دیگران ارسال کنید ،


شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند؟؟؟؟


فریب شیطان را نخور!!!!!


پس این حق را دارید که این پست رو کپی کنید


و توی وب هاتون بذارید.....

/ 0 نظر / 13 بازدید