خورشید پشت در باغ

مهرداد دوم اشکانی با سپاهش از کنار باغ سبزی می گذشت
سایه درختان باغ مکان خوبی بود برای استراحت . فرمانروا دستور داد در کنار دیوار بزرگ باغ لشکریان کمی استراحت کنند .
باغبان نزدیک پادشاه ایران زمین آمده و از او و سربازان دعوت کرد که به باغ وارد شوند .
مهرداد گفت ما باید خیلی زود اینجا را ترک کنیم و همین جا مناسب است . باغبان گفت دیشب خواب می دیدم خورشیدایران در پشت دیوار باغم است و امروز پادشاه کشورم را اینجا می بینم .
مهرداد گفت اشتباه نکن آن خورشیدمن نیستم آن خورشید سربازان ایران هستند که در کنار دیوار باغت نشسته اند .
از این همه فروتنی و بزرگی پادشاه ایران زمین اشک در چشمان باغبان گرد آمد .
مهرداد دوم ( اشک نهم ) بسیار فروتن بود و همواره در کنار سربازان خویش و بدور از تجملات بود .
ارد بزرگ می گوید : فرمانروای شایسته ارزش سربازانرا کمتر از خود نمی داند .
اشک نهم به ما آموخت ارتش ایران یگانه و یکتاست.

/ 1 نظر / 10 بازدید
سعید

سلام ممنون از مطالب زیباتون آیا شما در اونجا ماست محلی بنام شیراز یا یک چیزی شبیه این دارین؟ ممنون .